BC Drop Shot: 'visie en cultuur'

12-04-2017

Het bericht over het vertrek van trainer Dennis Tjin-Asjoe leverde vele reacties op. Het is goed nog eens te toe te lichten wat de 'visie en cultuur' van BC Drop Shot, waar het bericht over spreekt, eigenlijk inhoudt. Waar staat BC Drop Shot voor, welke normen en waarden hanteren we? Kortom: hoe gaan we met elkaar om?

 

In de kern draait het om drie punten:

- Ambitie, vernieuwing en traditie

- De kracht van de groep

- Positief en naar buiten gericht handelen

 

Ambitie, vernieuwing en traditie

Als club zitten we vol ambitie. Afgelopen seizoen hebben we bijvoorbeeld een schitterende stap gezet met de promotie van het eerste team naar de tweede divisie. We willen blijven groeien, zowel naar boven als in de breedte en daarbij alle facetten van de sport meenemen. BC Drop shot is immers een club voor iedere badmintonner (en dat moet zo blijven): van ambitieuze speler die zo hoog mogelijk wil spelen tot de recreatieve speler, die het biertje achteraf misschien nog wel gezelliger vindt dan de wedstrijd zelf. We durven ook te vernieuwen door nieuwe dingen te proberen: denk aan de opzet van onze toernooien. Als oudste badmintonclub van Nederland hechten we daarbij aan onze traditie waarin sfeer, kwaliteit en ambitie altijd hand in hand gaan.

 

De kracht van de groep

We versterken en verbeteren continu elkaar en onszelf; zo leren we van elkaar. Daar hoort een cultuur bij met ruimte voor kritiek. Als er problemen zijn, gaan we met elkaar in gesprek, luisteren naar elkaar en proberen zo tot een oplossing te komen. Hoewel de standpunten kunnen verschillen, is het doel altijd hetzelfde: de club sterker en beter maken! Dankzij deze cultuur is Dropshot een club waar iedereen zich thuis kan voelen en zichzelf kan zijn.

 

Positief en naar buiten gericht handelen

We gaan op een positieve manier met elkaar om en vertrouwen elkaar. Op speelavonden houden we rekening met de ander. We sluiten geen mensen uit (geen 'afhangsysteem' of 'kliekjesvorming')  en spreken anderen er op aan als dat wel gebeurt. We maken de baan na twee sets vrij als er mensen zitten te wachten. Deze sociale houding tonen we ook naar buiten toe. Dat betekent bijvoorbeeld dat we iedereen met open armen ontvangen en toernooideelnemers een warm welkom bieden. Sponsoren, die we dankbaar zijn voor hun bijdrage, bieden we een meerwaarde voor hun bedrijf.

 

BC Drop Shot: 'meer dan een club'

Dit is de 'visie en cultuur' van BC Drop shot waar we naar streven. Deze 'waarden' houden we hoog, ook als dat betekent dat we moeilijke beslissingen moeten nemen. Zo halen we steeds het beste uit onszelf en uit elkaar: als mensen die gezond en ontspannend bezig zijn, willen winnen, nieuwe dingen leren en/of zich inzetten voor anderen. Zo kunnen we met recht zeggen dat we 'meer dan een club' zijn.