Privacyverklaring - AVG online

13-06-2018

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens van kracht. In de volksmond wordt die ook wel de AVG genoemd. Ook de club moet aan die wetgeving voldoen en heeft daarvoor een privacy verklaring opgesteld.

 

De privacy verklaring is tot stand gekomen in een samenwerking van bestuur, jeugdcommissien en technische commissie. In de verklaring geeft de club aan hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens van de leden en welke vormen van communicatie wij gebruiken richting de leden, maar ook binnen het bestuur en de diverse commissies.

 

Je kunt de privacyverklaring vinden op de pagina met Statuten, Reglement en AVG onder "Vereniging".