BC Drop Shot Jeugdkamp 2018

18-07-2018

BC Drop Shot Jeugdkamp 2018 // BC Drop Shot Youth Camp 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar organiseert BC Drop Shot weer het altijd gezellige jeugdkamp! Dit jaar wordt het kamp gehouden in het weekend van 28 tot en met 30 september in Oostvoorne! Oostvoorne ligt in Zeeland en is maar maximaal 40 minuten rijden met de auto. Dat is een flink stuk dichterbij dan voorgaande jaren. Het kamp is bedoeld voor alle jeugdleden, het maakt niet uit of je 5 of 18 jaar oud bent, Nederlands- of Engelstalig. Op ons jeugdkamp leer je altijd nieuwe clubgenootjes kennen en maak je nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

In Oostvoorne slapen we allemaal in één groot kamphuis met meerdere kamers, dus slapen we niet meer in de losse huisjes van vorig jaar ;-) Ook maken we dit jaar gebruik van de cateringservice die het kamphuis ons aanbiedt. Zo kunnen wij nu op de vrijdag- en zaterdagavond avondeten op de kamplocatie!

We zullen vrijdag 28 september vertrekken rond een uur of 6 vanaf sporthal Mariahoeve en sporthal Piet Vink. Zo zijn we nog redelijk op tijd voor het avondeten in het kamphuis.

Op het kamp zullen wij verschillende activiteiten/ spelletjes doen, waarbij we de kinderen opsplitsen in groepjes en ze tegen elkaar zullen spelen. Het thema van het kamp dit jaar is ridders en de middeleeuwen, dus dat zal ook het thema van de spelletjes zijn.

Op zaterdagavond hebben we weer ons traditionele kampvuur, wat altijd gezellig is! Wie weet wat voor verhalen we dit jaar te horen zullen krijgen.

Zondagmiddag 30 september zullen we rond 3 uur dan van de kamplocatie vertrekken, zodat we allemaal voor 4 uur terug zijn in Den Haag.

De kampleiding bestaat dit jaar uit Vincent Dijkstra en Anwar Orie, dit is het eerste jaar dat wij echt de leiding hebben over het kamp. Maar we hebben genoeg vertrouwen en energie om er een geslaagd kamp van te maken. Om ons te helpen gaan onze vaste kampassistenten dit jaar weer mee: Jitske, Gwen, Martijn en Marcel. Zij zijn (zijn geweest) ook allemaal (assistent)trainers bij BC Drop Shot.

Het kamp kost per jeugdlid 65 euro. Als wij meer dan de verwachte aantal aanmeldingen binnen krijgen, kan dit bedrag zelfs nog omlaag gaan. Als je nog niet zeker weet of je beschikbaar bent dat weekend, kan je de optie "Ik twijfel nog" aanklikken in het inschrijfformulier. Dan neemt de kampleiding contact met je op eind augustus.

We hopen er dit jaar weer een super gezellig kamp van te maken, dus schrijf je snel in! Inschrijfformulier: https://goo.gl/forms/CJSQTxg41idNQlBn1 Als er nog vragen zijn, kunnen jullie altijd een mailtje naar jeugd@bcdropshot.nl sturen.

Groetjes van de kampleiding,

Vincent en Anwar

**English version**

This year BC Drop Shot organises our always fun yearly youth camp again! This year the camp will be held in the weekend of September 28th till 30th in Oostvoorne! Oostvoorne is only a 40-minute drive away by car. So, camp will be much closer to home than in other years. The youth camp is meant for all youth members, it doesn’t matter if you’re 5 or 18 years old, Dutch- or English-speaking. At our youth camp, you’ll always meet new club members and make new friends.

In Oostvoorne we're sleeping in one big camp house, with multiple rooms, so we don't sleep in the isolated houses of last year ;-) Also, we're using the catering service of the camp house, so this year we can even eat a well-prepared meal on both Friday and Saturday evening!

We’ll depart Friday September 28th around 6 o’clock from sport hall Mariahoeve and sports hall Piet Vink. This way we’ll arrive on time for our evening meal at our camp location.

At camp we’ll do a bunch of different kinds of activities/games, where we’ll split up the children in groups who will compete against each other. The theme of the camp this year is knights in the Middle Ages, so that will be the theme of the games as well.

On Saturday evening we will have our traditional camp fire, which is always a good laugh! Who knows what kind of stories we’ll hear this year.

Sunday afternoon September 30th we’ll depart around 3 o’clock from the camp location, so we all be back in The Hague before 4 o’clock.

The camp leaders this year will be Vincent Dijkstra and Anwar Orie, this is our first year we’ll have the leadership over the camp. However, we have enough confidence and energy to make sure this will be a successful camp. To help us we’ll be assisted by our usual camp assistants: Jitske, Gwen, Marcel and Martijn. They are/have been all (assistant) trainers for BC Drop Shot.

The youth camp costs 65 euros for each youth member. If we receive more than the expected number of registrations this amount can get lower. If you're not sure if you're available that weekend, you can click the option "I'm still doubting" in the registration form. Then the camp leaders will contact you around the end of August.

We hope we can again organize a fun camp for everyone, so register quickly! Registration form: https://goo.gl/forms/CJSQTxg41idNQlBn1

If you have any questions, you can always send an email to jeugd@bcdropshot.nl.

Kind regards from your camp leaders,

Vincent & Anwar