Kersttoernooi voor alle Drop Shotters / Christmas tournament

15-12-2018
** English below**

Beste Drop Shotters,
Op zaterdag 22 december organiseert de jeugdcommissie een leuk husseltoernooi om het jaar af te sluiten. Dit zal op Mariahoeve plaatsvinden van ongeveer 12 tot 3 uur. De jeugdtrainingen op de Mariahoeve en Piet Vink gaan die dag dan ook niet door, dus alle reden voor de jeugd om mee te doen met het Kersttoernooi!
Verder nodigen wij alle ook alle senioren uit om mee te spelen! Wij merken op de club dat er een groot gat zit tussen de jeugd en de senioren. De kinderen kennen niet veel volwassenen op de club en vice versa. Daarom zouden wij het erg leuk vinden als er ook wat volwassenen mee willen spelen bij dit "toernooi". Maakt niet uit of je een recreant bent of in team 1 speelt, iedereen is welkom om leuk wat partijen mee te spelen!
Bij voldoende inschrijvingen van de volwassenen spelen we partijtjes van 2 sets, waar een senior- en een jeugdspeler samen tegen een zelfde soort koppel speelt. Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk partijen van hetzelfde niveau te maken. Ook doen we wat normale rondes met jeugd tegen jeugd en volwassenen tegen volwassenen. Zo blijft het leuk voor iedereen! Plus er zal genoeg eten aanwezig zijn voor iedereen.
Heb je dus zin om 22 december wat leuke partijtjes te spelen, schrijf je dan in met het volgende linkje:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dD5yrIErAUmE9FqlkO_4PCVchV_GEIBEkx3rqVOYqptURTBQMVNWNDJUT1NFTUtKVUpEUVJYNjNNTS4u 
Als je nog twijfelt om te komen, kan je altijd op de dag zelf beslissen om te komen spelen!
Hopelijk zien we de hele club op 22 december dan in de zaal!
Groetjes namens de jeugdcommissie,
Anwar Orie
 
**English version**
Dear Drop Shotters,
On Saturday December 22, the youth committee organizes a fun little tournament to close out the year. This will be at Mariahoeve from around 12 until 3 o'clock. There will be no youth training at Mariahoeve and Piet Vink that day, so there is every reason for the youth to participate in this Christmas tournament!
We also invite all senior players of Drop Shot to join and play. We've noticed at the club that there is a huge gap between the youth and the seniors. The youth don't know a lot of seniors and vice versa. This is why we think it would be fun if some adults are also playing in this "tournament". It doesn't matter if you are a recreational player or play in team 1, everyone is welcome to play some fun matches!
If there are enough adult registrations we can play matches of two sets, where a couple of a senior and youth player play against the same kind of couple. We try to make as many matches of the same level. And also we can have some normal rounds, where youth play against youth and seniors against seniors. This way it stays fun for everyone! Of course, there will be enough food for everyone ;P
So if you want to play some fun matches on December 22, register yourself with the following link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dD5yrIErAUmE9FqlkO_4PCVchV_GEIBEkx3rqVOYqptURTBQMVNWNDJUT1NFTUtKVUpEUVJYNjNNTS4u
If you're still doubting, you can always decide on that day if you want to come and play!.
Hopefully, we'll see the whole club in the hall that day!
Kind regards,
in name of the youth committee,
Anwar Orie