CORONA UPDATE 2: Publiek en Toeschouwers Niet Welkom

30-09-2020

De op 28 september aangekondigde nieuwe maatregelen hebben veel effect op de sport.

Vanaf 29 september tot, voorlopig, 19 oktober zijn geen toeschouwers meer toegestaan bij ALLE sportwedstrijden (en trainingen). Gelukkig mogen de wedstrijden zelf wel gewoon doorgaan, onder hetzelfde voorwaardenpakket als voorheen. Helaas zijn de sportkantines ook verplicht om de deuren te sluiten en het restaurant van Sportcentrum Mariahoeve is op dit moment ook in de categorie Sportkantine geplaatst.

 

De spelregels voor de komende 3 weken zijn:

  • Geen publiek / toeschouwers bij de wedstrijden en trainingen.
  • Ouders / begeleiders zetten hun kind/kinderen af bij de ingang van het sportcentrum. Na afloop van de wedstrijden en trainingen kunnen de kinderen daar ook weer worden opgehaald.
  • Op wedstrijddagen is er een, door het bestuur, aangewezen "zaalwacht" aanwezig, tijdens trainingen draagt de trainer zorg voor naleving van de regels.
  • Naast de baan geldt de 1,5 meter regel, zoals die al vanaf het begin is ingesteld.
  • Blijf thuis bij duidelijke symptomen, die kunnen duiden op een Corona besmetting. Laat je zo spoedig mogelijk testen.

De onderstaande registratie-verplichting blijft staan en wordt weer van kracht op het moment dat de toegangsregels weer wat losser gesteld worden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

The Corona measures announced at September 28 affect the sport a lot.

From September 29 until, for the time being, October 19 no spectators / audience is allowed at ALL matches (and trainings). Luckily the matches themselves could still be played, under the same conditions as before. Unfortunately sports canteens are also closed by obligation, and also the restaurant of Sportcentrum Mariahoeve has got this label at the moment.

 

The game rules for the coming three weeks are:

  • No audience / spectators allowed at matches and trainings.
  • Parents / supervisors must drop their child/children at the entrance of the Sportcentrum Mariahoeve. After the matches and training the children can be picked up again at the same spot.
  • On matchdays a, by the board appointed, "hall guard" will be present, during trainings the trainer takes care for compliance against the rules.
  • Outside the court the 1,5 meter rule counts as from the beginning has been determined.
  • Stay Home if you have clear symptomes that could be pointing to a Corona infection. Make an appointment for a Corona test asap.

The registration obligation remains open and will be reactivated when the present measures will be less restricted.

-

-

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zéér gewaardeerde badmintonliefhebber,
Ben je van plan om naar BC Drop Shot te komen voor bijvoorbeeld wedstrijdbezoek (alle niveaus, dus niet alleen Eredivisie), dan MOET je je (tot nader order) REGISTREREN via de button op onze website www.bcdropshot.nl
Géén Registratie = Géén Toegang !!!!

Dear Badminton Fan,
If you have the intention to visit BC Drop Shot e.g. for visiting matches (all levels, not Premier League only), then you MUST REGISTER yourself (until further notice) by means of the button on our website www.bcdropshot.nl
No Registration = No Entrance !!!!