Loyaliteitskorting / Loyaliteitsbonus

16-03-2021

[english version below]

Omdat je met jouw lidmaatschap ons ondersteunt, willen wij je een speciale korting, de loyaliteitskorting aanbieden. Als je volgend seizoen lid blijft, belonen we dat met 10% korting op je basiscontributie. Deze korting kent een aantal voorwaarden. Bekijk de voorwaarden hier.
 

GEEN KORTING? WORD SUPPORTER VAN ONS JUBILEUM!

De loyaliteitskorting gunnen we je van harte, maar je hoeft er uiteraard niet voor te kiezen. Als je er niet voor kiest, geef je financiële ruimte. We nemen jouw niet opgenomen korting dan op in onze jubileumreserve. Op 1 oktober 2022 bereiken we een fantastische mijlpaal. We zijn dan exact 75 jaar jong! In dat jubileumseizoen gaan we mooie dingen organiseren, gaaf feestje bouwen en mogelijk loopt dat samen met een supergaaf internationaal badmintonevent in Den Haag. Details volgen later!

 

Uiteraard ben je van harte uitgenodigd om mee te denken voor de invulling van dit jubileumjaar.

 

LOYALTY DISCOUNT OR BECOME A SUPPORTER

Because you support us with your membership, we want to offer you a special discount, the loyalty discount. If you stay a member next season, we'll reward it with a 10% discount on your basic subscription. This discount has a number of conditions. View the conditions here.

 

NO DISCOUNT? BECOME SUPPORTER OF THE ANNIVERSARY YEAR

We warmly grant you the loyalty discount, but of course you do not have to choose it. If you don't choose it, we will include your unused discount in our anniversary reserve. On October 1, 2022, we will reach a fantastic milestone. We will then be exactly 75 years young! In that anniversary season we are going to organize beautiful things, have a cool party and possibly this will coincide with a supercool international badminton event in The Hague. Details will follow later!

 

Of course you are cordially invited to contribute ideas for this anniversary year.