Maatregelen badmintoncompetitie en het Coronavirus

Badmintonnen met deze richtlijnen

Update 15 oktober 2020

 

[English below]

Beste Leden

Op 13 oktober zijn verscherpte Covid 19 maatregelen aangekondigd met ingangsdatum 15 oktober. Maatregelen met forse consequenties. De nieuwe maatregelen zijn voorlopig 4 weken van kracht, maar mogelijk wordt de periode verlengd.

 

De trainingsgroepen en tijden worden ook aangepast in overleg met de Technische Commissie. Check regelmatig onze socials en de website.

 

LET OP: Kom je niet? Meld je voor de training af bij de trainer. Zo kunnen misschien anderen wel komen trainen

 

Het is belangrijk dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Het bestuur en de commissies van Bc Drop Shot vragen jullie onderstaande maatregelen heel goed door te nemen.

 

Bekijk de maatregelen, klik hier  (PDF)

 

====

 

Dear Members

On October 13, tightened Covid 19 measures were announced with an effective date of October 15. Measures with significant consequences. The new measures are in force for 4 weeks, but the period may be extended.
 
 
The training groups and times are also adjusted in consultation with the Technical Committee. Check our socials and website regularly.
It is important that we all take responsibility.
 
NOTE: Are you not coming? Sign up with the trainer before the training. Maybe others can come and train
 
 
The board and committees of Bc Drop Shot ask you to carefully read the following measures.
 
 
View the measures, click here (PDF)

 

We moeten dit samen doen. We vertrouwen op je medewerking! 

 

We have to do this together. We trust your cooperation!