YES we mogen weer! Yes we are allowed!

25-06-2020

YES WE MOGEN WEER

[english below]

 

Het is duidelijk, we mogen weer vanaf 1 juli de zaal in! Je bent van harte welkom om te komen zomerbadmintonnen bij Bc Drop Shot. We zijn geopend voor alle badmintonvrienden.

Er is wel een aantal regels gesteld. Allemaal vastgelegd in ons zgn. Corona protocol. De belangrijkste zijn routering en toegangsbeheer om de afstand te kunnen bewaren.

 

RESERVEREN VERPLICHT!

Het toegangsbeheer hebben we helemaal voor elkaar! Je reserveert een tijdsblok met ons online 'easy to use' reserveersysteem te benaderen via onze website hieronder.

Ben je geen lid? Geen probleem! Je kunt ook direct online jouw abonnement kiezen en afrekenen.

Last but not least: nadat je reservering voorbij is, is het verzoek direct de sporthal te verlaten en jouw eigen shuttles mee te nemen. Zo kunnen andere sportvrienden ook weer gebruik maken van de hal op hun gereserveerde tijd.

 

Reserveren doe je hier: http://www.bcdropshot.nl/booking/

 

===================

 

YES WE ARE ALLOWED AGAIN!

It is clear, we can enter the sports hall again from 1 July! You are welcome to summer badminton at Bc Drop Shot. We are open to all badminton friends.

A number of rules have been set. All laid down in our so-called Corona protocol. The most important are routing and access control to keep the distance.

 

RESERVATION REQUIRED!

We have completely managed access control! You reserve a time block with our online 'easy to use' reservation system, which can be accessed via our website below.

Not a member? No problem! You can also choose and pay for your subscription directly online.

Last but not least: after your reservation is over, the request is to immediately leave the sports hall and bring your own shuttles. This way, other sports friends can also use the hall at their reserved time.

 

You can make a reservation here: http://www.bcdropshot.nl/booking/