Statuten, reglement en AVG

Op deze pagina vind je de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de club en, de sinds 25 mei 2018 verplichte AVG verklaring.

 

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van BC Drop Shot (versie 18 juli 2015).

 

Klik hier voor de statuten.

 

Klik hier voor de Privacy Verklaring van BC Drop Shot (AVG)