Drop Shot 2020

 

BC Drop Shot is een gezonde vereniging, sportief en financieel. Elke groep binnen de vereniging – jeugd, recreatie en competitie – heeft een omvang van ongeveer 100 leden. We hebben komend seizoen 17 teams in competitie, op veel verschillende niveaus. En we organiseren elk jaar drie toernooien die zo’n 700 deelnemers trekken. We zijn in staat om te investeren, bijvoorbeeld in extra trainingen voor de jeugd. Dat terwijl de club het niet zo lang geleden nog heel zwaar had. De ontwikkeling van BC Drop Shot is vrij uniek als je ziet wat er op dit moment met het badminton in Nederland gebeurt. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Badminton Nederland heeft Drop Shot gevraagd om per 2015 één van de tien nationale ‘flagship verenigingen’ in Nederland te worden.

 

Juist omdat we zo gezond zijn, doet het bestuur er alles aan om dat ook in de toekomst zo te houden en – liever nog – de club verder te ontwikkelen. We hebben de ambitie om in 2020 structureel met een team in de 1e divisie te spelen met daaronder een goede aansluiting door andere teams. We willen die ontwikkeling onder andere mogelijk maken vanuit een eigen jeugdopleiding. Daarnaast moeten er voor recreanten genoeg speelmogelijkheden zijn.

 

Thema’s

We versterken de vereniging door te werken met 7 thema’s:

 1. Vrijwilligers
  Voldoende vrijwilligers is een voorwaarde voor alles dat we als club mogelijk willen maken. Er zijn genoeg enthousiaste mensen die willen helpen; we hoeven elkaar alleen nog maar te vinden.
 2. Communicatie & Marketing
  Communicatie laat de club soepeler functioneren en geeft leden een band met de club. Marketing bepaalt het beeld dat mensen van Drop Shot hebben. Het trekt leden en sponsors.
 3. Trainingsfilosofie en –opzet
  Om onze sportieve ambities waar te kunnen maken, brengen we een heldere lijn aan in de wijze waarop we van de jongste jeugd tot en met de top willen trainen. We volgen een eigen filosofie.
 4. Locaties en faciliteiten
  Drop Shot speelt op drie verschillende locaties. De uitdaging is om toch iedereen het clubgevoel mee te geven. Bovendien moeten we de locaties zo efficiënt en effectief mogelijk benutten.
 5. Financiering
  Voor de toekomstplannen is geld nodig. We kunnen (en willen!) niet alles uit de contributieopbrengsten halen. Daarom moet er een continue stroom van inkomsten zijn.
 6. Maatschappelijke omgeving
  Een vereniging is meer dan een verzameling sporters. We zijn onderdeel van de maatschappij. Daar waar het past bij Drop Shot – we maken keuzes – vullen we deze rol in.
 7. Opleidingen
  ​We willen graag dat het interessant en leuk is om speler, vrijwilliger of trainer bij Drop Shot te zijn. Opleidingen leveren daar een bijdrage aan: voor ieder wat wils.