Coronamaatregelen rondom toernooi BC Drop Shot

BC Drop Shot staat bekend om de organisatie van meerdere toernooien per jaar. Ondanks corona willen we dat graag blijven doen, maar dan moeten we wel een aantal maatregelen nemen en handhaven. Als we ons allemaal aan de afspraken houden, kunnen we onze sport blijven beoefenen. Leuker kunnen we het niet maken, wel veiliger….

Algemeen

 • Houd je aan alle regels die de overheid stelt met betrekking tot corona en gebruik je gezonde verstand als het gaat om het beschermen van de overige deelnemers.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel en de wedstrijdorganisatie altijd op en ga daarover niet in discussie.
 • Wij houden van gezelligheid. Veel mensen kennen elkaar, we zijn over het algemeen gezond en we spelen voor ons plezier, maar vermijd dat je te dicht bij elkaar gaat zitten, tenzij dat is toegestaan met leeftijdsgenoten waarvoor ook minder strenge maatregelen gelden.
 • Als er in het sportcentrum en/of in de sporthallen aanwijzingen zijn aangebracht, bijvoorbeeld m.b.t. zitplaatsen en/of looplijnen, volg die dan op. Doe je dit niet, dan draag je bij aan onveilige situaties.
 • We moeten helaas strenger zijn dan we gewend zijn, maar dat doen we om elkaar te beschermen. Het personeel en de wedstrijdorganisatie zien daarom toe op de naleving van de maatregelen en handhaven die waar dat nodig is.
 • Wie zich na een waarschuwing opnieuw niet aan de afspraken houdt, zal worden uitgesloten van deelname aan het toernooi en dient het sportcentrum te verlaten.

Aanmelding:

 • Bij aanmelding, zo mogelijk buiten het sportcentrum, wordt gevraagd naar jouw gezondheidssituatie. Uiteraard zou je met gezondheidsklachten al niet moeten komen, maar ook wij stellen je nogmaals de vraag of je gezond bent. Heb je verkoudheidsklachten: blijf thuis of ga naar huis!
 • Bij de inschrijving houdt iedereen zich uiteraard aan de afstand van minimaal 1,5 meter. Wij doen dat door een extra tafel te plaatsen of een gebied af te zetten met tape/lint.

Wedstrijdtafel:

 • Ook voor de wedstrijdtafel(s) geldt dat we de afstand van minimaal 1,5 meter waarborgen. We gebruiken twee afzonderlijke tafels: één waar wedstrijden op de banen worden gezet en omgeroepen en één waar de uitslagen worden verwerkt.
 • Heb je een vraag of mededeling voor de wedstrijdleiding, meldt je dan bij de tafel waar de wedstrijden worden uitgegeven. Voorkom wel ‘samenscholing’: staat er al iemand bij die tafel, wacht dan even ‘op gepaste afstand’.
 • Datzelfde geldt voor het doorgeven van de eindstand van een wedstrijd. Om te voorkomen dat pennen en baanbordjes van hand tot hand gaan, gebruiken we alleen de wedstrijdbriefjes en geen baanbordjes en ontvangt iedereen bij aanmelding een eigen pen. Staat er al iemand bij de tafel, wacht dan even tot er ruimte is.
 • Let op: de wedstrijdleiding heeft steeds maar één persoon per tafel, dus accepteer het als deze persoon even te druk is om je te woord te staan of om jouw probleem op te lossen. Veel antwoorden vind je overigens vaak al door zelf even naar de toernooisite te gaan (http://www.bcdropshot.nl/live)!

Wedstrijden:

 • Een wedstrijd is de enige situatie waarin de regel van 1,5 meter afstand tijdelijk niet geldt. Dat neemt niet weg dat het niet de bedoeling is om voor, tijdens en na de wedstrijd onnodig fysiek contact met elkaar te hebben, zoals handen schudden, ‘high fives’ of omhelzingen.
 • Probeer in de hal niet onnodig heen en weer te lopen, vooral niet achter en tussen de banen. Ga pas naar de baan (al dan niet via de wedstrijdtafel) als je wedstrijd is omgeroepen.
 • Het is natuurlijk leuk om een lege baan in te nemen om even in te slaan, maar daarmee draag je bij aan drukte in de hal, dus doe dat zo min mogelijk.
 • Wil je als deelnemer iemand aanmoedigen of coachen: houd je dan uiteraard ook weer aan de aanwijzingen m.b.t. de zitplaatsen en ga niet heen en weer lopen tussen verschillende banen. Zet ook geen stoelen dichter bij elkaar, hoe gezellig of nuttig dat ook is. Als er stoelen staan, blijven die op hun plek, want ze zijn met een reden zo neergezet.
 • We vragen je om geen supporters mee te nemen of uit te nodigen om de drukte te vermijden. Het is helaas even niet anders.

Na de wedstrijden:

 • Zoek na het spelen van een wedstrijd zo snel mogelijk een plekje waar je met voldoende afstand kunt zitten. Er is ook altijd ruimte in het restaurant of op het terras (als het weer dat toe laat). We laten (veel) minder deelnemers toe, dus in principe is er voldoende plek.  
 • Als je klaar bent bij het toernooi is er beperkt mogelijkheid om te douchen in het sportcentrum. Houd rekening met wachttijden of accepteer dat je pas thuis kunt douchen.

Prijsuitreiking:

 • De prijsuitreiking vindt plaats op een plek waar de juiste onderlinge afstand het best bewaakt kan worden, waarschijnlijk in de sporthal.
 • De organisatie zal de prijzen op een tafel klaarleggen met een duidelijke vermelding van de categorie. Nadat een prijswinnaar is omgeroepen, komt deze naar voren en kan de prijs van de tafel pakken. Mogelijk wordt daarna een foto gemaakt op de podiumplek die de deelnemer heeft behaald.
 • Als de prijs bestaat uit een waardebon die besteed kan worden in de shop in het sportcentrum, let dan even goed op of er niet teveel mensen binnen zijn als je daar iets uit wilt zoeken.

Eten & Drinken

De organisatie kan helaas geen fruit of andere (gezonde) snacks aanbieden. Ook de Indische maaltijd in de avond is niet mogelijk. Het restaurant biedt uiteraard wel de mogelijkheid om iets te eten of te drinken.